Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Badenská kultura v Čechách (ca 3400-3100 před n.l.)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/05/2047

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Baden culture in Bohemia (c.3400-3100 BC)

 • Anotace anglicky

  The Baden culture played a crucial role for the formation of middle Eneolithic in Bohemia, as well as in the south-eastern quadrant of Central Europe. Among three phases of the Baden culture the best known is the final Baden - Řivnáč culture. Relativelywell know is also the earliest Boleráz phase. However the least investigated phase is the middle, so-called classical phase of the Baden culture, which is the main topic of the proposed project. The aim of project is to analyse several crucial questionsrelated to the period under study. Using complex analysis of finds from two regions (north-west Bohemia and east-central Bohemia) and several pilot settlement contexts of the Prague-SIaný region we will mainly focus on: A - definition and periodisation of the classical Baden culture in Bohemia; B - relation to the Boleráz phase including the decline of the TRB culture; C - the influence of classical Baden culture towards the origin of Řivnáč culture.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt věnovaný problematice středního eneolitu (ca 3100-2800 př. n.l.), specielně jeho střední a mladší fázi - období badenské a řivnáčské kultury, se zaměřil na zpracování tří témat významných pro jeho interpretaci. První téma bylo již publikováno, zb

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GA-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  16. 12. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 259 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 259 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč