Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást mezigeneračního dialogu)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Autobiographic narratives of the members of the oldest generation (as a part of inter-generational communication)

 • Anotace anglicky

  The research will be based on the analysis of a large-scale collection of tape-recordings and video-recordings of elderly people's narratives mostly of an autobiographic nature. These narratives are usually addressed to younger listeners, as a part ofinter-generational dialogues. The project's objective is: 1. to disclose the profilation of the narrative genre and to focus on the poetics of this particular type of spoken narratives, i.e. on the correlation of structural layers, the organization oftemporal relations, and the reflection of an intertextual dimension in a polyphony of dialogised narratives; 2. to analyse the position of these narratives in the asymmetrical context of inter-generational communication, to establish the rules andconventions that are effective here, to trace the projection of the relation "elderly narrator - young addressee" into the shape of the narrative and into the communication means employed (special explanatory sequences, comments, etc.); 3. to assess

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výzkum komunikace příslušníků nejstarších generací s mladšími partnery, založený na analýze transkriptů magnetofonových nahrávek autobiografických vypravování, přinesl poznatky v těchto oblastech:1) věkový styl starých lidí (vyjadřování odlišné od mladší

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Datum dodání záznamu

  15. 1. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 114 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 114 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč