Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova období socialismu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 12 (SGA02009GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  409/09/2110

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  History of material culture and everyday-life of the Czech countryside in the era of socialismus

 • Anotace anglicky

  The five year project is focused on changes of history of every day life and material culture of the Czech countryside on the background of the in society in the period 1948-1989. Obligatory regulator of people´s behaviour  stayed rituals creating self-contained systems covering organisation of time, space and society. These systems create teoretical background for the sphere of material culture and everyday life. A separate attention will be given changes of life cycle of villagers and its individual phases, changes of year and day cycles, changes of festivities and sociability and other forms of spending free fime within changes of everyday life. Changes in the agriculture, in settlement  and development of buildings, in equipment of household, in dressing, in hygiene and in feeding will be studed within changes of the material culture.The project supposes  research of historical, etnological, sociological, economical literature, statistics, archive study and fieldwork connected with methods of oralhistory. The output of the project will be a monography and partial studies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Nesplnil zadání, smlouva však byla dodržena.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  530 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  530 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč