Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Překladová ročenka ´Prague Yearbook for Contemporary History ´

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Prague Yaerbook of Contemporary History: An Annual of Czech Articles in Translation

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to publish, in collaboration with a London publisher, a new annual which would present in English the work of Czech historians of contemporary history, particularly Czechoslovak history since 1918. Such a publication would helpto integrate the results of Czech historical work into the work of historians around the world, and thus to contribute to international scholarly discourse on the history of the twentieth century.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odborný přínos projektu spočívá v prezentaci výsledků české historiografie dějin 20.století zahraničním čtenářům. Za podpory GA ČR byly připraveny tři svazky překladové ročenky Prague Yearbook of Contemporary History, do kterých byly vybrány příspěvky z

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/GA0/GA01GA/U/N/9:4

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 230 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 203 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč