Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Průnik esterů kyseliny ftalové do krmiv, surovin a potravin živočišného původu, odhad expozice populace v ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Migration of phthalic acid esters into feedstuffs, products and foods of animal origin, estimation of exposition of human population

 • Anotace anglicky

  Phthalates are ubiquitous environmental contaminants that have been monitored in the last years as xenobiotics with known noxious effects on vital functions of the organism (teratogenicity, embryotoxicity, spermiotoxicity, nephrotoxicity, and carcinogenicity). The toxic and most frequently occurring phthalates include the lipophilic di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) and di-n-butyl phthalate which were demonstrated by analyses done in our laboratory in feed mixtures for pigs, porcine lipid tissue, and foods of animal origin. PAE have been demonstrated in all compartments of the environment and therefore pose a serious ecological and health problem. In addition to the two phthalates mentioned above, the Environmental Protection Agency included among the priority hazardous pollutants also dimethyl phthalate (DMP), diethyl phthalate (DEP), di-n-octyl phthalate (DOP), and dibutylbenzyl phthalate (BBP). The objective of the project is the determination of phthalate concentrations in feed

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

  DN - Vliv životního prostředí na zdraví

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>21101 - Food and beverages<br>30304 - Public and environmental health

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  N - Nesplněno zadání

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Z důvodu odchodu odpovědného řešitele z VÚVEL byl projekt předčasně ukončen, proto nebylo dosaženo plánovaných cílů. Byly vypracovány dva rukopisy publikací, shrnující výsledky za jeden a půl roku řešení (uvedeno v závěrečné kartě projektu). Konečné vy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  S - Zastavený (předčasně ukončený) víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 485 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 156 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  402 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč