Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Biodegradovatelné vysokomolekulární kopolymery HPMA připravené řízenou radikálovou RAFT polymerací

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 11 (SGA02011GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P207-11-P551

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biodegradable high-molecular-weight HPMA copolymers prepared by controlled radical RAFT polymerisation

 • Anotace anglicky

  Copolymers based on N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) have been studied extensively as polymer drug carriers for neoplastic treatment. Recently, it was showed that biodegradable high-molecular-weight HPMA polymer conjugates with doxorubicine exhibited considerable anticancer activity against solid tumours. Until now, the majority of HPMA copolymers has been prepared by free radical polymerisation, allowing limited control over synthesis of well-defined (semi)telechelic copolymers, required for the preparation of biodegradable high-molecular-weight carriers. The use of controlled radical RAFT polymerisation will facilitate their synthesis and ensure their narrow molecular weight distribution. The aim of the project is to design, synthesise and study physico-chemical properties of high-molecular-weight di-, tri- or multiblock or star HPMA copolymer drug carriers with narrow molecular weight distribution and well-defined molecular structures, biodegradable in target tissue or cells and bearing appropriate polymer chain end-groups, enabling an introduction of targeting moieties.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu projektu bylo řízenou radikálovou polymerizací připraveno několik ve vodě rozpustných hvězdicových polymerů s úzkou distribucí molárních hmotností pro transport léčiv. Projektu jsou spoludeklarovány dvě publikace, u nichž autor uvádí zodpovědn?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  8. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GP-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 920 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 920 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč