Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vysoce účinná polymerní terapeutika na bázi nanonosičů reagujících na vnější stimuly

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Mezinárodní projekty

 • Veřejná soutěž

  Mezinárodní projekty 6 (SGA02012GA1GC)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P207-12-J030

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  STIMULI RESPONSIVE NANOCARRIERS FOR HIGHLY EFFICIENT POLYMER THERAPEUTICS

 • Anotace anglicky

  The project focuses on design, synthesis and study of physicochemical and biological properties of the highly sophisticated star and micellar high-molecular-weight polymer-based anti-cancer nanomedicines intended for efficient site-specific therapy of solid tumors and, at the same time, enabling determination of biodistribution in model animals icluding information on microenvironment, determination of selected tumor characteristics and diagnosis of tumour progression. All the systems are designed as carriers for a combination of cytotoxic drugs and fluorescent or ESR labels attached via a biodegradable or nondegradable spacers. Therapeutic effect of described versatile system is based on passive drug targeting to the solid tumours and subsequent cytotoxic effect of the drug after its release in the tumour. Understanding of influence of the conjugate structure on solution properties, controlled drug release and biological properties should facilitate designing the structures of highly potent polymer cancerostatics or theragnostics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

  FR - Farmakologie a lékárnická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>30104 - Pharmacology and pharmacy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl zaměřen na vývoj nových polymerních nosičů pro cílenou dopravu cytostatik a fluorescenčních sond. Údaje řešitele jsou adekvátní, výsledky řešení jsou významné pro další rozvoj diagnostiky a terapie nádorů v humánní medicíně. Výstupy (5 publikací s IF, 1 kapitola v knize) odpovídají možnostem kolektivu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 608 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 608 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč