Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Větvené a hypervětvené polymerní nosiče léčiv pro lokální terapii

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 8 (SAV02008-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA400500806

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Branched and hyperbranched polymer carriers of drugs for local therapy

 • Anotace anglicky

  The project focuses on design, synthesis and study of physicochemical and biological properties of biodegradable branched and hyperbranched polymer anticancer drug delivery system intended for application in site-specific tumor therapy. The proposed drugdelivery system is a versatile system allowing combine passive or active drug targeting to the solid tumor. Increased molecular weight, structure of polymer carrier and shape of polymer chain should provide effective accumulation of system in tumors dueto the EPR effect (passive targeting). Clustered oligopeptides attached to the carrier should consequently assure interaction with membrane receptors of the tumor cell and entering into the cell,where the activation of system occurs due to the controlled hydrolysis of cytostatic drug. Understanding of influence of conjugate structure on solution properties, controlled release of drug and biological properties should facilitate design the structures of efficacious polymer cancerostatics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

  FD - Onkologie a hematologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>30204 - Oncology<br>30205 - Hematology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla vyvinuta metoda přípravy nových vysokomolekulárních hypervětvených polymerních nosičů léčiv, které mají významně zvýšenou akumulaci v nádorové tkáni a jejichž protinádorová aktivita je vyšší než u doposud studovaných systémů nebo volných léčiv.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 448 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 448 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč