Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Statistické modelování trendu pro závislá data

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P201-12-1277

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Statistical modelling trends for dependent data

 • Anotace anglicky

  The project concerns statistical modelling of trends and changes in series of dependent data (time series). It is developing quite fast during the last 20 years. There is a whole spectrum of applications (econometrics, financial time series, medical research, climatology, environmental sciences, etc.), where data indicate trend(s) or change(s). It leads to a necessity to develop new statistical models, to study their theoretical properties as well to check their behaviour in the finite sample setups. The focus will be on sequential procedures (the observations are arriving one by one), multivariate data and high-dimensional data (functional data). It does not suffice to modify existing procedures, developed for the independent case, to models possessing certain dependency structures, and taking these specific dependencies in the design of schemes. A further goal is to obtain corresponding theoretical results for multivariate time series, again in according to the requirements from applications.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - vedlejší obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Nové výsledky při řešení projektu byly dosaženy v oblasti statistického modelování trendů a změn v časových řadách. Údaje v závěrečné kartě jsou adekvátní. Řada výsledků byla dosažena v rámci zahraniční spolupráce, do výzkumu se významně zapojili studen?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 329 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 329 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč