Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Fotogenerace a transport náboje v molekulárních polovodičích pro organickou fotovoltaiku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P205-10-2280

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Photogeneration and charge transport in molecular semiconductors for organic photovoltaics

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the study of electron processes related to photogeneration and charge transport in molecular semiconductors. Electronic phenomena including creation of excitons, their diffusion and dissociation into free charge carriers and following transport will be studied by spectroscopic time resolved methods enabling the synchronous study of optical and electrical material response onto excitation by short (30 ps) laser pulse. Time resolved measurements will be supported by characterization of conductivity, luminescence and other parameters of thin layers. Results interpretation will be supported by quantum mechanical modeling of photogeneration and charge transport in studied materials. A proposal and syntheses of new organic semiconductors will be a significant part of the project. The goal of the project is the proposal and preparation of the thin layer molecular semiconductors systems which will be optimized with respect to the photogeneration yield and charge transport to be readyfor application in organic photovoltaics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Přínos projektu je v návrhu, přípravě a charakterizaci nových materiálů pro fotovoltaiku. Adekvátní přehled výsledků podává ZK projektu. Výsledky mají potenciál nalézt uplatnění v konstrukci nových fotovoltaických systémů. Publikace: 16 článků v impakto?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2014

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 525 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 525 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč