Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studium elektronových procesů v molekulárních systémech pro organickou fotoniku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.<br>Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.<br>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta chemická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-05095S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Study of electronic processes in molecular systems for organic photonics

 • Anotace anglicky

  The proposed project is motivated by intensification of research on renewable energy sources, in particular, on the photovoltaic conversion of solar energy. The project is focused on the combined experimental and theoretical study of electron processes on molecular level associated with the energy and charge transfer after optical excitation of novel generation of small molecular organic semiconductors. Ultrafast electron processes in these materials will be investigated by means of the femtosecond time-resolved spectroscopy. This approach will be combined with quantum chemical calculations of electronic properties and experimental characterizations of optical and electrical properties of prepared materials. The obtained results will be used for particularization of the theoretical models of the charge carrier photogeneration and transport in small molecular materials. Finally, the optimization of the charge transfer processes will be used for an improved structure of the organic solar cells, which will be suggested and prepared.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - vedlejší obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10403 - Physical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly dosaženy. Byly získány nové poznatky v oblasti elektronových procesů v organických polovodičích. Byly také připraveny nové druhy těchto materiálů, které mohou najít uplatnění ve fotovoltaických zařízeních. Výsledky snesou mezinárodní srovnání. Za výstupy projektu bylo uznáno 16 článků v JIMP. Finanční prostředky byly využity účelně.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 4. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-GA0-GA-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 5. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 905 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 905 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč