Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LH12186

Mechanismus přenosu energie a náboje v polovodičových nanostrukturách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  KONTAKT II

 • Veřejná soutěž

  KONTAKT II 2 (SMSM2012LH2)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-6805/2013-311

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Mechanism of energy and charge transfer in semiconductor nanostructures

 • Anotace anglicky

  Project is solved in cooperation with colleagues from East China Normal University and is devoted to the problems of the transfer of energy and charge on the surface of semiconductor nanostructures. In agreement with the preferences of Chinese partners,and with using experimental and theoretical methods, an emphasis will be put on the investigation of phenomena like electron up-conversion and separation of charge in photovoltaic effect and in various kinds of sensors. These problems will be investigated in generally hybrid nanostructures including even organic molecules. Attention will be given to the role of phonons in these nanostructures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se věnoval se otázkám přenosu energie a náboje na povrchu polovodičových nanostruktur.Byl položen důraz na výzkum takových jevů, jakými jsou přenos energie a náboje prostřednictvím elektronových stavů na rozhraní polovodičových nanostruktur, ele?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MSM-LH-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 978 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 978 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč