Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé součástky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 6 (SAV02006-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA401770601

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Molecular-scale electronic processes in materials suitable for organic photosensitive devices

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is to study the electronic processes which determine the charge generation and their subsequent transport in organic photosensitive devices such as solar cells in order to enhance their efficiency. The research activitiesinclude theoretical as well as experimental study of the charge carrier photodissociation and charge transport processes on molecular level. The processes will be studied with respect to the distribution of density of electron localized states in studiedmaterials. The theoretical part of the project is focused in the quantum mechanical modeling of intramolecular charge carrier transport. The necessary molecular parameters, such as ionization potentials and transfer integrals will be obtained by means of quantum chemical calculations. The experimental part of the project includes the study of the electronic processes by electron states spectroscopy methods based on the transient photoconductivity and space charge limited current.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10403 - Physical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla provedena experimentální a teoretická charakterizace procesů ovlivňujících generaci a transport nosičů náboje v organických materiálech. Byly optimalizovány polovodičové struktury vhodné ke konstrukci optoelektronických organických prvků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-AV0-IA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  8. 6. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 973 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 973 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč