Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Podniková architektura v prostředí cloud computingu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P403-11-0574

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Enterprise Architecture for Cloud Computing Environments

 • Anotace anglicky

  Enterprise Architecture (EA) provides the necessary framework for the management of the enterprise, its business processes, and its ICT resources. However, most existing architectural approaches are focused on modelling and managing on-premise ICT resources, and do not address situations where infrastructure and enterprise applications are sourced from external providers in the form of Cloud Computing services. The main objective of this project is to develop a comprehensive architectural framework for effective management of ICT services, unifying internal (on-premise) and externally sourced application and infrastructure services. This services-based EA will enable organizations to make informed decisions about various types of outsourcing scenarios and will facilitate the evaluation of the effectiveness of architectural solutions. An additional objective of this project is to develop a methodology for adoption of Cloud Computing to guide organizations moving towards the emerging service-based IT environment and to identify the essential prerequisites for successful adoption of externally provided services.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Návrh projektu si klade za cíl vyvinout architektonický rámec efektivního řízení ICT služeb a ověřit metodiku adopce Cloud Comp. služeb, ale záv. zpráva se o verifikaci modelu nezmiňuje, kladně lze hodnotit zapojení studentů v projektu. Publikační výstupy projektu jsou slabé. Přínos spočívá v navrženém modelu MBI (Management of Business Informatics).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  7. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 585 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 585 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč