Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací a globalizace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P404-12-0648

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New socio-spatial formations: segregation in the context of post-communist transformations and globalization

 • Anotace anglicky

  The project investigates new residential socio-spatial formations, such as gated communities, concentrations of immigrants and socially deprived populations, which have emerged in Czechia since the radical political and economic reforms of the early 1990s. The project aims to understand how these new socio-spatial formations are created and how they evolve. We intend to reveal the mechanisms of aggregation and depict what is the role of voluntary separation and involuntary segregation. In particular, the project focuses on the relations within socio-spatial formation and relations with the other social groups external to the formation itself. It also traces local government practices and national government policies which influence segregation and creation of new socio-spatial formations. The investigation is framed into wider social context with a particular reference to transition and globalization. It aims to understand how the social processes influence the formation of such social concentrations and how does their existence impact social cohesion.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Terénní výzkum nových sociálně-prostorových formací ukázal jejich výraznou diferenciaci. Výsledky jsou aplikovatelné v sociologické oblasti a rozvoji měst. Publikovány byly 4 impaktované články, tak jak bylo přislíbeno. 1 článek IF je v tisku. Plánována byla 1 monografie, předložená kniha však nemá dedikaci na projekt. Navíc oproti plánu bylo publikováno 7 kapitol v odborných knihách.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  7. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 895 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 895 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč