Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD020368

Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 2 (STA02014O0004)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2013TD020368

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Prevention of segregation and support of social integration of foreign employees in manufacturing in localities of their employment and housing

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to formulate recommendations, policies and interventions for the prevention of social exclusion and segregation, and to suggest procedures and tools for the stimulation of social inclusion and integration so as to prevent the creation and development of socio-spatial concentrations of foreigners. Stressing the importance of mutual cooperation, the recommendations will be aimed at employers, municipal and regional self-government, state bodies and non-governmental organizations. To achieve our main goal, the various forms, multiple causes, and social consequences of concentrations of foreigners will be studied in different urban and regional contexts, reflecting both local specificity and the role of national policies and practices related to foreigners and their position in the Czech Republic. We aim to: (1) analyze the segregation and integration of foreigners in localites with their high concetration owing to the demand of foreign labor in the processing industry; (2) analyze the policy, instruments and practices, on a national and local level, which influence the migration of foreigners, their social position in the society, and the segregation and integration they experience in their daily lives in localites; (3) identify the risks and chances resulting from the concentration of foreigners in the selected localities in relation to the places and the society as a whole; (4) formulate recommendations for municipalities, companies, regional governments and central authorities which deal with the integration of labor migrants in the localites regarding the chances and risks which stem from them.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TD-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 762 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 203 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  508 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  51 tis. Kč