Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P406-11-0294

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Encyclopaedia of Czech Online (Enc-Czech online)

 • Anotace anglicky

  The project of the New Encyclopaedia of Czech Online (Enc-Czech online) will contain the existing entries of the original Enc-Czech, as well as entries not included there. Major changes in linguistics over the last 10 years have made it necessary to rewrite the dictionary in order to deepen the Czech language’s ability to reflect the rapid development of IT, which increases our understanding of language and also changes our view of it both in the area of theoretical or applied grammar (e.g. using “machines” to shape human communication) and in disciplines exploring language as a medium of social interaction in a certain place. It is also necessary to reflect the development of linguistics and other disciplines towards digitalizing language (electronic corpora and approaches to them). In order for the Enc-Czech to give a current reflection of Czech within the context of linguistics and neighbouring disciplines, we plan to make the encyclopaedia an open one, i.e. to also compile a new online encyclopeadia, and make it available in the Internet.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním cílem projektu byla příprava encyklopedického slovníku češtiny v on-line formě – tohoto cíle bylo dosaženo, jeho knižní tištěná i volně přístupná elektronická verze je k dispozici odborné i laické veřejnosti jako velice cenný a dostupný informační nástroj. Údaje poskytnuté řešitelem jsou relevantní, řešitelský tým dodržoval grantová pravidla i pravidla pro čerpání finančních prostředků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  25. 4. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-GA0-GA-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 5. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 233 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 233 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč