Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Právnická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P408-12-1003

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  European Union law before Czech courts: theory and practice

 • Anotace anglicky

  The project - European Union Law before Czech courts: theory and practice - will focus on the analysis of the practical application of the EU law by Czech courts. The analysis will focus on the assessment of the level of judicial domestication of the EU law in the Czech legal system in the first decade of Czech membership in the EU. It will focus on analysis of the use of direct and indirect effects of the Union law and their limits in the Czech law; the impact of the EU law on the status of individuals in Czech judicial proceedings and national limits of its enforcement; practice of the preliminary ruling procedure and its impact on individuals. These topics will be elaborated in respect to the latest developments in the EU, based on changes brought by the Lisbon Treaty, and also in respect to practice of courts in other EU Member States.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt, jehož výsledkem jsou 2 výstupy RIV a dále 7 výstupů mimo RIV, přispívá k prohloubení poznatků o aplikaci práva EU v českém právním řádu, a to zejména v rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Ač bylo možné věnovat větší pozornost i rozhodovací činnosti dalších obecných soudů, závěry projektu rozhojňují odbornou debatu a cíle projektu lze považovat za splněné.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  8. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  30. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  630 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  630 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč