Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jedinec a komunita. Sonda do stratifikace společnosti starší doby bronzové na základě studia pohřebních areálů.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-24252P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Individual and Community. An insight into hierarchy of the Early Bronze Age society on the basis of burial ranges.

 • Anotace anglicky

  The largest known range of the Únětice culture has been unearthed in recent years at Vlíněves, Mělník district. This range comprises of several contemporaneous burial-grounds with more than 350 graves. Burials arranged in groups are more numerous there than on the other known Únětice sites; this situation for the first time allows distinguishing of regionally-conditioned components of burial customs and markers of different social position on the basis of a single range study. Already published burial-grounds as well as so-far unpublished finds will be also used for answering the issue of social stratification of an Early Bronze Age community. In formulating the conclusions, the focus will be placed on using 14C dating of the so far neglected graves lacking any equipment. The project’s target is to interpret, define model situations of intra-community relations, collect material contexts in catalogue form for further studies and, thus, to create a stratification conception of the Early Bronze Age society based on comparative studies. Results will be summarized in the final monograph.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Po publikování hlavního výstupu, je možné považovat projekt za úspěšně splněný. Dosažené výsledky výzkumu jsou přínosné. Publikována bylo důležitá monografie a i ostatní výstupy byly realizovány. Do projektu byli zapojeni studenti a mladí vědci, kteří mají i výrazný podíl na vykázaných výstupech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  5. 1. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GP-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  11. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 783 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 783 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč