Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Narativní konstrukce židovských identit

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 6 (SGA02006GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  401/06/P290

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Narrative construction of Jewish identities

 • Anotace anglicky

  The project develops the problem of narrative construction of second-generation Jewish identities in the Czech Republic and Hungary, to which the doctoral dissertation of the proposer was devoted. It concentrates on the relationship between the construction of second-generation Jewish identities and the ways of narrative meaning-making and follows four related goals. The theoretical goal of the project consists in resolving the question of collective dimension of narrative identity on the basisof Paul Ricoeur's work. The empirical level of the project aims both to enlarge the data basis of the thesis with narrative interviews from the Czech Republic (resp. from Hungary) constructing the second-generation identity in a religious sense and to deepen thenarrative analysis of life histories already collected. The pedagogical goal of the project is related to the preparation of two MA level courses. The last goal of the project concerns the publication of articles and a book based on the

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AA - Filosofie a náboženství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology<br>60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)<br>60303 - Theology<br>60304 - Religious studies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Grantový projekt se věnoval řešení problému narativní konstrukce druhogeneračních židovských identit v České republice a prohloubila tak doktorskou disertační práci navrhovatelky na teoretické i empirické rovině. Teoretický cíl projektu byl naplněn rozpr

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GP-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  901 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  901 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč