Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Antropologicko - archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 8 (SGA02008GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/08/P225

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Anthropological and archaeological research of cemetery around St. Jacob's church in Brno, Czech Republic

 • Anotace anglicky

  In 2001-2004 there was excavated a part of medieval and early modern cemetery around St. Jakob´s church in Brno. In this research about 1300 graves were uncovered. As regards the numer of graves, it is the biggest explored medieval town cemetery in Czechrepublic. This site was the main burial place of German population of Brno. The aim of submitted project consists in basic anthropological and demographical research of human skeletal material from this cemetery so that it could serve to other archaeological and historical interpretations. In each individual the estimation of age will be realized, in adult individuals the estimation of sex moreover. These characteristics will be researched using the standard methods of skeletal anthropology. Thereunto in individual skeletons the anthropometrical analysis will be realized, it means bone measures will be found and analysed. Based on information regarding the sex and age structure the demographical analysis of the cemetery will be worked out.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V&nbsp;průběhu řešení grantového projektu byly zpracovány pozůstatky asi 1050 regulérních skeletů a asi 300 fragmentárních jedinců hodnocených jako příměsi. Při dílčím antropologickém zpracování byly využity standardní makroskopické postupy, v rámci sou?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GP-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  20. 3. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  644 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  644 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč