Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Informačně-teoretická analýza kódování stimulu v senzorických neuronech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 12 (SGA02012GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P103-12-P558

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Information-theoretic analysis of stimulus coding in sensory neurons

 • Anotace anglicky

  According to the efficient-coding hypothesis the sensory neurons are adapted to the statistical properties of the signals to which they are exposed. The goal of the project is to study the problem of efficient stimulus coding, especially in the case of insect olfactory neurons. The methods for the proposed project are provided by the information theory and statistical estimation theory. We plan to employ and extend both approximative and numerical approaches. The obtained results will be compared with available experimental data. The results should lead to a better understanding of neural functions and evolutionary processes, but also to improvements in the design of artificial sensory systems.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • CEP - vedlejší obor

  BD - Teorie informace

 • CEP - další vedlejší obor

  FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10102 - Applied mathematics<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>30103 - Neurosciences (including psychophysiology)<br>30210 - Clinical neurology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil všechny navržené cíle, řešitel navrhl a ověřil nové metriky neurálních kódovacích schémat. Výstupy projektu jsou vzhledem k rozsahu projektu velmi dobré - řešitel publikoval 5 publikací v odborných časopisech (Jimp), šestá publikace je ak?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  31. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GP-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 389 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 389 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč