Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 9 (SAV02009-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA800020903

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Glassmaking in prehistory and Middle Ages: cultural and technological transformations

 • Anotace anglicky

  Glass and glassmaking residues of the prehistory and Middle Ages are relatively well archaeologically recorded in Bohemia, but the information relating to the glass technologies is fragmentary. The project offers, for the first time in Bohemia and beyond, to elaborate a continuous chronological sequence of glass technologies according to the chemical analyses, accompanied by archaeological and historical evaluation. Such a sequence may be considered a variant of the historical term "longue durée", in atechnological sense. The project will be conducted in a collaboration of glass specialists both from the fields of archaeology and chemical technology. Besides written contributions, a unique output is proposed ? an online web application presenting allanalyses of archaeological glass conducted in Bohemia during the project and earlier, accessible on the web. The database will be actualised continually in the future.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Pomocí výzkumu chemického složení archeologických skel byl poznán vývoj technologie skla v průběhu dvou a půl tisíce let od doby bronzové po vrcholný středověk. Výsledky chemických analýz téměř 800 vzorků byly zpřístupněny v on-line databázi VITREA.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 540 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 540 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč