Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Spisovatelky na přelomu 19. a 20. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 8 (SAV02008-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA901500801

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Czech woman - writters at the Turn of the 19th and 20th century

 • Anotace anglicky

  In the context of the fact that Czech literature in the late 19th cetury copes with the need to decipt the individual experiences of artist,there is also increasing requirement in the foreground that woman-artists writes in a way which is based on her peculiar experiences as a woman and produces works reflecting her membership of femal gender. Woman-writers in the 19th century did not stress the femal viewpoint in their works. In the period which is in the centre of our interest the situation cchanges.The new generation asks a new questions about the role of woman in the society as well as about the woman as writer and the specifity of her contribution. New types of story and new topisc emerge and the conception of femal protagonists changes. By comparison of selected works written in the same period by male and female writters the proposed project intends to try to characterise the peculiarity of woman´s writing in that period.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla vytvořena mapující život a tvorbu českách spisovatelek na přeluomu 19. a 20. století. Dílčí výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích a ve sbornících. Rukopis monografie byl předán do nakladatelství a vyjde v 1. čtvrtletí 2011

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  9. 3. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  294 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  294 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč