Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAE9002005

Život na neolitickém sídlišti v Bylanech. Podle situační analýzy artefaktů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Life at the Bylany Neolithic Site. Based on the Situational Analysis of Artifacts

 • Anotace anglicky

  The manuscript consists of the analysis of different kinds of movable and unmovable artifacts. The common scheme of a situational analysis comprises a frame of the work. It distinguishes the world of physical facts from the subjective experiences as wellas of the objective theories. The attributes for each kind of artifacts are arranged accordingly to their form, function and design or style. They create a base for the different oriented classifications: formal, functional and stylistical ones. Becauseof all finds represent only a refuse from the living culture, the structures of these finds are destorted in archaeological contexts due to unspecifiable destructive processes. The presented interpretation of the life at the Neolithic site has tobe considered therefore as one of the possible historical pictures of this period.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla vydána publikace s názvem "Život na neolitickém sídlišti".

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/AV0/AV01IA/U/N/4:2

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  223 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  220 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč