Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA9002601

Osídlení, obživa a kultura neolitického sídliště - analýza uvnitř jednoho archeologického naleziště

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Settlement Patterns, Subsistence and Culture of the Neolithic Site. Case Study of the Intrasite Analysis.

 • Anotace anglicky

  The project is aimed to describing of the multicomponent evolution of a large Neolithic site in the Central Europe. The situational analysis is based on the classification and patterning of artefacts attributes and their interpretation. The clustering isdone at the intrasite scale within the houses and within the larger synchroneous components. The classification is first considered as seemingly etic caused by the formative processes of the settlement refuse. The analysis is aimed to create the emic classification corresponding to the original compositin of the find complexes. Neolithic habitation, subsistence, and culture will be inferred from its results. The study is focused to the basic issues of the transition of the European prehistoric settlement from foraging to ferming economy and its social consequences.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Situační analýza artefaktů z neolitického sídliště v Bylanech u Kutné Hory. Formální, funkční a stylistická interpretace kamenných nástrojů, keramiky, a domů. Šest rytmů vývoje obytného areálu ve druhé polovině 6.tis.př.Kr.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1998

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/1999/AV0/AV09IA/V/3:3

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  595 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  280 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč