Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
KJB9164305

Elektronická knihovna překladů anglických dramat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Juniorské badatelské grantové projekty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské badatelské grantové projekty 1 (SAV02003-XJ)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Elektronic Librery of Czech Translations of English Drama

 • Anotace anglicky

  The aim is to compile a data base of ca. 400 dramatic texts and make them available to theatre producers and students. Older translations of English drama (namely Shakespeare) are available only in old library copies of rare editions. As a result, theatres and students may use them to a considerably limited extent. Given the nature of the text and cost, it is impossible to secure a modern re-edition. The investigators will scan the texts and convert them to an electronic format, compiling an electroniceditionwhich will be made available on electronic media and/or on the internet. The library will comprise available recent translations too.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Databáze digitalizovaných překladů starších anglických dramat: Shakespeare, Marlowe, Shelley ad.; sbírka pokrývá dochované (i některé rukopisné) překlady vzniklé před rokem 1945 a řadu pozdějších. Vytvoření internetové stránky, která texty zpřístupňuje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/AV0/AV05KJ/U/N/4:2

 • Datum dodání záznamu

  26. 9. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 164 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 056 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  108 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč