Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
NR8046

Stanovení rizika septického stavu u dětí pomocí studia polymorfismu vybraných genů.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zdravotnictví 1 (SMZ02004NR)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Sepsis Risk Evaluation in Children by Gene Polymorphism Study

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to introduce the genetic determination of sepsis in children based on polymorphism studies of certain genes. The results can reveal gene variant combinations predisposing to severe sepsis.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

  FG - Pediatrie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>30209 - Paediatrics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Studium polymorfismu IL-6 G-174-C může významně obohatit klinické vyšetřování dětských pacientů s rizikem rozvoje septického stavu. Tímto způsobem bude možné predikovat septický stav u rizikových pacientů a včas u nich zahájit efektivní opatření.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-MZ0-NR-U/06:2

 • Datum dodání záznamu

  8. 8. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 411 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 963 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  143 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč