Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1310219

Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 2 (SMZE2013MZE01)

 • Hlavní účastníci

  PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.<br>Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie<br>Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.<br>Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.<br>Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2203-2012-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Wheat with specific starch composition and features for food and non-food purposes

 • Anotace anglicky

  A comprehensive characterisation of wheat and wheat products regarding the starch composition and dynamics of its digestion with an emphasis on reducing the risk of diabetes and obesity increase in population that is connected to wheat products consumption. An asessment of genetic and processing factors that may affect the starch features. A declaration of new demands on starch composition and specific features for particular food/non-food purposes. Identification of prospective donors of these features for biodiversity promotion and for further breeding, based on the application of molecular and genetic markers. Development and validation of screening method for glycemic index estimation in wheat and wheat products. An application of perspective wheat genotypes and technological processes in breeding and manufacturing practices.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo komplexně charakterizovat vlastnosti pšenice a pšeničných výrobků s ohledem na složení a dynamiku stravitelnosti škrobu s důrazem na snížení rizika spojeného s konzumací pšeničného pečiva vzhledem k nárůstu diabetu a obezity v populaci. Cíle projektu byly splněny.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  2. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 6. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 546 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 513 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 033 tis. Kč