Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1310258

Vývoj nové generace krmného přípravku pro prevenci a podpůrnou terapii enterálníchinfekcí selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 2 (SMZE2013MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Pharmaceutical Biotechnology s.r.o.<br>Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.<br>Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  Č.j.: 210203/2012-MZE-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of a new generation of food additives for the prevention and supportive therapy of enteric infections of piglets as a way to reduce the environmental burden with antibiotics and / or zinc compounds.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop and test three veterinary - dietary preparations for the prevention and supportive therapy of enteric infections of pigs on the basis of three different approaches - recombinant antimicrobial peptides, IgY antibodies and probiotic cultures with increased production of an exopolysaccharide matrix. These preparations will create a comprehensive system ensuring dietary prevention, supportive therapy and subsequent recovery of pigs in the presence of diarrheal diseases. These preparations will help to reduce an using of antibiotics and / or zinc compounds for a therapy of enteric infections of piglets and to decrease of environmental burden with these compounds. It will help to ensure sustainable systems soil management.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40301 - Veterinary science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vyvinout a otestovat tři veterinárně - dietetické preparáty pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí prasat na základě tří různých přístupů - rekombinantní antimikrobiální peptidy, protilátky typu IgY a probiotické kultury se zvýšenou produkcí exopolysacharidové matrix. Dosažené výsledky s IgY protilátkami z vaječných žloutků znamenají pro praxi účinný nástroj ke zlepšení prevence, podpůrné terapie, případně rekonvalescence prasat v chovech ohrožených průjmovým onemocněním a mají předpoklad uplatnit se v praxi - jde o novou metodu, která by měla nahradit preventivní podávání zinečnatých sloučenin do krmiv pro odstav selat.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  31. 5. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 283 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 147 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 136 tis. Kč