Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK23020036

Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2023MZE01

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK23020036 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Sustainable piglet production before and after weaning associated with improved welfare

 • Anotace anglicky

  Aims of the project are: - to perform literature search for the identification of current trends in increase in productivity on pigs with parallel decrease of ZnO and antibiotic use - to set up of diagnostic kits for multiplex detection of key pathogens of pigs by real time PCR - to prepare new types of probiotics for newborn piglets - to prepare new types of probiotics for weaned piglets - to analyze the procedure of immunization of sows with milkshake fermented by bacteria from the stool of piglets with diarrhea - to increase productivity, decrease fatalities with maintained or increased level of welfare in pig production

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40301 - Veterinary science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10606 - Microbiology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30102 - Immunology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EC - Imunologie<br>EE - Mikrobiologie, virologie<br>GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 900 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 900 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč