Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS02030008

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 2 (STA02019SS020)

 • Hlavní účastníci

  Česká informační agentura životního prostředí

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS02030008 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of environmental research: Waste management, circular economy and environmetal secutiry

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to build a long-term, professional, interdisciplinary, research base made up of key research organizations with experience and expertise to carry out research in the field of waste and circular management in a broader context. The Center will provide the Ministry of the Environment, other ministries, expert platforms and other entities with research results, dissemination of scientific knowledge and expert support in policy making, strategies and regulations. The Center, formed by a consortium of eight research organizations and universities, is focused on conducting research in the thematic areas related to the Czech Republic's transition from a linear to a circular economic model. This transition requires research in new areas such as substance flows, innovative technologies to minimize the use of primary raw materials in production, maximum material usability and recovery of waste, by-products and intermediate products, ecodesign of products, monitoring and evaluation of not only environmental, but also socio-economic processes. The main thematic areas the Center will focus on in its activities are waste and circulation management, monitoring and development of new monitoring tools to monitor the transition to the circular economy, including the development of new indicators, life cycle analysis, ecodesign standards, environmental contamination, emerging pollutants, using new methods and approaches to identify and eliminate pollution, e.g. through satellite remote sensing. The area of environmental security, prevention of major industrial accidents and related topics of cyber security and social acceptability of environmentally and technologically induced risks are also an indispensable topic. The activities of the Center interconnect science, technology and humanities in one interdisciplinary platform with the aim of moving the Czech Republic closer to the circular economy.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  242 967 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  217 824 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  24 991 tis. Kč