Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06010268

Poznání, kvantifikace a ochrana strategických zdrojů podzemní vody české křídové pánve hlubokého oběhu v hydrogeologických rajonech 4410 a 4522

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06010268 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Identification, quantification and protection of strategic deep-flow groundwater resources in the Bohemian Cretaceous Basin, in hydrogeological regions 4410 and 4522

 • Anotace anglicky

  The project aims to ensure the protection of a significant accumulation of high-quality deep-flow groundwater, which is located in two regions of the Bohemian Cretaceous Basin No. 4410 and 4522. The Groundwater Resources Rebalancing project (2011-2016) drew attention to these waters, but then it was impossible to carry out detailed research on this aquifer. Due to the long residence time (more than 60 years), these waters are resistant to current periods of drought and potential pollution, so they can serve as drinking water supplies for various crises. For this purpose, it is necessary to understand the hydrogeological structure better, verify the area of formation of these waters, determine their yield and age, and accordingly propose their optimal protection and use.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10503 - Water resources

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10505 - Geology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DA - Hydrologie a limnologie<br>DB - Geologie a mineralogie<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 892 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 704 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 188 tis. Kč