Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201403006

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Methodology for determining the level of protection when exploiting thermal energy of the earth´s crust

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a methodological study usable for legislative conditions processing, which include utilization and protection of the geothermal sources in the rock environment of the Czech Republic in the context of utilisation the Earth crust heat for industry purposes. The main part of the study will be a comprehensive definition and suggestion of methodology, principles and feasibility conditions for prospection, verification, exploitation and protection of geothermal resources. Principles of the documentation processing including manual for technical-geological and land use documentation in frame of the valid CZ and EU legislation will be an important part. The study will also take local specification given by the variability of geological formation in CZ and geothermal source type into consideration. To fulfil the project’s aims, research works will cover the problematic of the Earth’s crust heat utilisation in complex. Particular objectives of the project as well as the methodological study constituents will therefore be: suitability and exploitability determination of the geothermal energetic resources in CZ, analysis of the contemporary legal framework both in CZ and EU and its possibilities. Critical points will be also identified and adjustment in the Czech legislation proposed. Limiting geological conditions for the definition and determination of the areas for special encroachments into the crust will be defined. Conditions and objective criteria of the environment in the process of Earth crust heat usage as well as protection of the geothermal source and exploitation mechanism from negative natural and anthropogenic impact. Geothermal energy exploitation and requirements of groundwater protection and utilisation will be described both in legislative and objective level including their relationships implications particularly for industrial utilisation of the Earth crust heat.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

 • CEP - vedlejší obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - další vedlejší obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10507 - Volcanology<br>10508 - Physical geography<br>20704 - Energy and fuels<br>50701 - Cultural and economic geography

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 9. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TB-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  559 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  559 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč