Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH03010447

Integrace služby hledání tras a navigačního systému pro hendikepované osoby s agendními systémy a open daty měst

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Hlavní účastníci

  CEDA Maps a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH03010447 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Integration the services for route planning and navigation system for the disabled with the city management systems and open data of cities

 • Anotace anglicky

  The aim is to develop a system that supports the movement of people with reduced movement and orientation ability in cities - open route search services and compatible navigation. Achievement of goals:1. Integration with urban management and passport systems to allow more accurate urban agenda management. The solution will be used to obtain up-to-date data of constraints on the pedestrian network (closures, occupations, dynamic information), data can be used for route and navigation purposes.2. Analyze the possibilities of data integration and their subsequent implementation into the system and research of effective methods of long-term data updating (eg economically sustainable collection of temporary phenomena). Development of algorithms for processing and verifying crowd-source data.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TH-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 406 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 632 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 775 tis. Kč