Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Metody vizuální navigace pro šestinohý kráčející robot v úlohách autonomního sběru dat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

 • Veřejná soutěž

  FP6-2002-Mobility-9

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  RP - Spolufinancování programu EK

 • Číslo smlouvy

  MSMT-10040/2015-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Visual Navigation for Hexapod Walking Robots in Autonomous Data Collection Tasks

 • Anotace anglicky

  The main objective of the proposed project is to develop an autonomous navigation framework for efficient data collection with a hexapod walking robot in rough terrains considering sources of uncertainties in localization and motion. The framework will be based on visual navigation, multi-goal trajectory planning, and motion gait generators. The following sub-goals can be identified as steps towards the main challenging goal. - Development of visual navigation system for legged-robots combining monocular vision with inertial measurements units and further integration of depth measurements using stereo (Parallel) Tracking and Mapping (PTAM) / STAM. - Extensions to PTAM for large-environments, such as loop-closure and submapping methods. - Study of fusion with other sensors such as laser-rangefinders for terrain modeling - Extension of the unified data collection planning framework for consideration of sources of localization uncertainties and capabilities of the developed vision based navigation. - Integration of the adaptive motion gait generators into the planning framework. - Evaluation of the autonomous navigation capabilities and estimation of navigation properties describing robustness and reliability of the autonomous navigation. - Developmentof integrated vision based autonomous data collection system for hexapod walking robots. - Experimental verification of the studied approaches in a practical deployment of the autonomous data collection with hexapod walking robots in rough terrains. - Publishing of the achieved results on the relevant scientific fora. - Establishment of scientific and research cooperation between Agent Technology Center (ATG)/CTU and Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos (LRSE)/UBA with further collaboration andstudent exchange.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována správnost čerpání přidělených financí a přiměřenost jejich využití.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-MSM-7A-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  320 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  320 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč