Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Finanční aspekty CZ PRES 2022: zhodnocení a doporučení založená na rozpočtových strategiích předchozích předsednictví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2020916MT04

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Financial aspects of CZ PRES 2022: assessment and recommendations based on budgetary strategies of preceding presidencies

 • Anotace anglicky

  The goal is to assess the impact of financial costs on the ambitions, quality and overall evaluation of the Presidency. At the same time, recommendations should be made with regard to the budget of the Czech Presidency of the Council of the EU in 2022. This assessment and these recommendations should be derived i.a. from the comparison of the financial costs incurred for the presidency of the Council of the EU by individual member states, from examples of good, possibly bad practice and from the comparison with the budget for the Czech Presidency in 2009. While fulfilling the above mentioned goals the main focus should be on the structure of the budget highlighting its main budget items and the types of ways to cover the financial costs of the presidency (involvement of sponsorship, chapters of individual state administration offices, involvement of regions, cities, etc.)

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  6. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 9. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TI-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  782 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  782 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč