Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ02000067

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 2 (STA02018TJ020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ02000067 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  WATER IN THE CITY: Blue and Green Infrastructure Interdisciplinary

 • Anotace anglicky

  The aim is to create a methodology that will clarify and facilitate municipalities decision-making during planning and realization of nature-based solutions rainwater retaining system in the urbanized area. Further, particular examples of possible solutions in an urbanized area will be provided, based on the character of the city and its surrounding. The final document will be a tool that will simplify to formulate requirements and criteria for municipalities. The parallel benefit of the methodology is the opening of the interdisciplinary discussion of social and technical sciences (urban engineering, transport engineering, architecture, urbanism, landscape architecture, ecology, economics) that will lead to a quality result acceptable to these disciplines.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10618 - Ecology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>EH - Ekologie – společenstva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání. Komise velmi oceňuje často opomíjenou oblast zapojení veřejnosti a následné metodiky postupu komunikace.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 661 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 645 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  999 tis. Kč