Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000385

Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola NEWTON, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000385 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evaluation Methodology of Verification Testing Results in Primary and Secondary Education and Its Application in Model Case Studies

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to create a certified evaluation methodology of verification testing results in primary and secondary education (Methodology) and to apply the Methodology in model case studies. The intent is to provide a complex and user-friendly methodological support for users. The partial goals and project outputs are: PG1: to create a summary report concerning methodological approaches (1st year); PG2: to formulate a pilot Methodology, including practical guides (1st year); PG3: to verify the pilot Methodology – model case studies (2nd and 3rd year); PG4: to organize 1 conference (3rd years); PG5: to certify the final Methodology (3rd year). Project results will be published as 1 output in category B and 2 outputs in category J.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10102 - Applied mathematics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AM - Pedagogika a školství<br>BD - Teorie informace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt zcela naplnil zadání dle návrhu a dospěl k dosažení plánovaných cílů a výstupů. Projekt možno řadit z hlediska dosažených přínosů mezi úspěšné, společensky užitečné a ihned aplikovatelné v praxi. Z hlediska řízení byl projekt po celou dobu realizace spravován profesionálně a na požadované odborné úrovni.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 066 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 860 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  223 tis. Kč