Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000215

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta podnikatelská

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000215 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital Transformation for Business Model Innovations in Small and Medium Sized Enterprises in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to prepare the certified methodology and software based on development of methods, models and tools of digital transformation to support innovation capacity and increase the level of competitiveness of business models for SMEs. It enables SMEs: a) to evaluate a level of digital maturity b) to increase innovation activity c) to generate sustainable value creation for customers d) to apply the implementation of digital transformation to business models e) to increase company performance f) to accelerate the learning process and the development of competencies in the business models and digital transformation g) to internationalize. The project aims at strengthening the innovative capacity, competitiveness, sustainability and level of digitization of SMEs.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50203 - Industrial relations

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 977 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 931 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  667 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  378 tis. Kč