Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000479

Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000479 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evolutionary spatial dynamics of segregation and social exclusion

 • Anotace anglicky

  The aim is to analyze segregation in the Czech Republic using innovative analytical procedures focused on the detail spatial scale of localities. Identified localities with risks of segregation will be assesed focusing on their characteristics and position, and evaluation of development trends. The research outcomes will be reflected in the development of a system of continuous monitoring and evaluation of segregation and an online accessible geoinformation system with continuously updated results presented in the form of interactive maps, charts and tables, which will offer evaluation of localities of segregation, their position and developmental trends, thus creating a basic information base for the application of measures to prevent residential segregation and reduce social exclusion.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 303 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 660 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 644 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč