Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000025

Národní centrum pro energetiku II

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetických a environmentálních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000025 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Centre for Energy II

 • Anotace anglicky

  The aim of the National Centre for Energy II (NCE II) project is to develop a comprehensive strategy ensuring energy self-sufficiency and raw materials independence of the Czech Republic and reducing greenhouse gas emissions through R&D of methods, materials, and technologies for modern, low carbon and sustainable energy in the non-nuclear energy sector. Part of the strategy is analysis of the socio-economic impact of the implementation of new scientific knowledge with follow-up recommendations for legislative measures. The aim will be achieved in line with EU strategic documents in particular Green Deal and Fit for 55 via cooperation of top research organisations and innovation leaders, while sharing unique laboratory facilities and know-how of expert teams through joint projects.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  3. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  640 094 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  512 080 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  128 016 tis. Kč