Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000007

Národní centrum pro energetiku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000007 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Centre for Energy

 • Anotace anglicky

  The objective of the National Centre for Energy (NCE) is to stimulate long-term cooperation among the leading research organizations and major application entities in the power industry. This way, unique infrastructures and know-how of expert teams of the existing research centres will be shared through the implementation of applied research sub-projects. The research agenda of NCE is in line with the National RIS3 Strategy and focuses on Efficiency, reliability and safety of energy units, Alternative sources of energy and waste, Power grids.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Komise konstatuje, že Projekt uspěl podle zadání, řešení některých dílčích projektů přispělo k cílům programu novými a originálními výsledky, které jsou díky přímé účasti průmyslových aplikačních garantů vhodné pro okamžitou realizaci. Dílčí projekty dosáhly naplánovaných výsledků v souladu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí podpory a v některých případech tyto plánované výsledky byly překonány. Velmi pozitivně je hodnocen potenciál komercializace, který byl prokázán již v době řešení některých dílčích projektů a který je do blízké budoucnosti dále otevřen pro širší průmyslové aplikace dosažených výsledků a výstupů. Oponentní komise oceňuje nastavení velice kvalitní spolupráce a koordinace spolupráce mezi jednotlivými partnery a řízení samotného centra. Komise dále konstatuje, že nastavená spolupráce umožnila přípravu velmi kvalitních navazujících projektů, kde tato spolupráce pokračuje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  369 237 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  295 684 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  74 100 tis. Kč