Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
VZ09003

Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INFOZ (Informační zdroje pro výzkum)

 • Veřejná soutěž

  INFOZ (SMSM2009VZ001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1105/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Electronic information resources from technology and applied sciences fields for research

 • Anotace anglicky

  The project aims to provide the continuation of access to key full-text electronic information resources covering technology and applied sciences fields. As follow-up to LI200028, LI01018 and 1N04124 projects and taking into consideration confirmative interest of R&D community, continuing license agreements for access to electronic full-text sources of Elsevier Science, Springer and Wiley publishers as well as to Scopus citation database are negotiated. The project covers the administration of all fourconsortia including coverage and evaluation on systematic basis of statistical usage data of the resources concerned and their popularization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vynikající projekt. Modelové řešení, které se stalo standardem v jiných zemích. Dle zájmu akad. sféry byl projektem zajištěn kontinuální přístup do vědeckých databází nakl. Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley/Blackwell a do citační databáze Scopus.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-VZ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  555 802 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  145 257 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  666 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  409 879 tis. Kč