Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

87 775 (0,269s)

Projekt

Archeologický informační systém ČR - druhá generace (EF16_013/0001439)

Archeologická mapa ČR (AMČR) a Archeologický informační systém ČR (AIS CR). Projekt AMČR vytvořil základní podmínky pro vznik informačního systému (formulace datového modelu, vytvoření odpovídají...

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 2017 - 2022
 • 20 694 tis. Kč
 • 20 694 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Archeologický informační systém České republiky (LM2015080)

Cílem projektu je vytvořit Archeologický informační systém ČR. Tato jednotná infrastruktura české archeologie umožní: (1) restrukturalizovat jednotlivé informační systémy a databáze stávající infrastruktury, propoj...

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 2016 - 2019
 • 24 136 tis. Kč
 • 24 136 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (DF13P01OVV014)

Cílem projektu je 1) vytvořit interaktivní informační systém archeologických) hospodárné nakládání s archeologickým fondem evropského významu a jeho využívání informačních systémů starších generací, jednoz...

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 2013 - 2017
 • 11 975 tis. Kč
 • 11 891 tis. Kč
 • MK
Projekt

Archeologický informační systém České republiky (LM2018134)

pro užívání archeologické terminologie v informačních systémech a hlubší integraceJádrem infrastruktury AIS CR je aplikace Archeologická mapa ČR (AMČR). Kromě správy aktuálních archeologických výzkumných aktivit v...

Archaeology

 • 2020 - 2022
 • 25 981 tis. Kč
 • 25 981 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Archeologický informační systém České republiky (LM2023031)

a zajišťuje potřeby současného archeologického výzkumu a slouží jako brána k informacím o archeologickém dědictví pro různé další uživatelské skupiny. Poskytuje formální rámec podle uživatelských specifik. Páteřním nástrojem infras...

Archaeology

 • 2023 - 2026
 • 51 124 tis. Kč
 • 51 124 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map. (GA13-19041S)

leteckých fotografií, která bude modelem pro vytěžení informačního potenciálu fondu Archivu leteckých fotografií Archeologického ústavu AV ČR Praha, včetně fondu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Mos...

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 2013 - 2015
 • 4 581 tis. Kč
 • 4 581 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (DF12P01OVV003)

Cílem projektu je vytvoření Archeologické mapy ČR (AMČR) ? interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem území. Řešení zahrnuje (1) realizaci on-line systému sběru dat od oprávněných or...

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 2012 - 2015
 • 20 053 tis. Kč
 • 20 047 tis. Kč
 • MK
Výsledek výzkumu

Státní archeologický seznam ČR - Informační systém archeologických nalezišť.

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 1997
 • Jx
Výsledek výzkumu

Státní archeologický seznam České republiky - informační systém archeologických nalezišt

AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • 1997
 • C
Výsledek výzkumu

Informační systém Narodního památkového ústavu o archeologických datech - uživatelská příručka

Uživatelská příručka k informačnímu systému Národního památkového ústavu o archeologických datech určenému pro automatizovaný sběr, správu a prezentaci všech typů archeologických dat shromažďovaných v procesu a...

AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • 2004
 • A
 • 1 - 10 z 87 775