Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2023031

Archeologický informační systém České republiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-31/2023

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological Information System of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The AIS CR large research infrastructure is a platform whose design reflects and caters for the needs of contemporary archaeological research and serves as a gateway to archaeological heritage information for various other user groups. It provides a formal framework for the administration of fieldwork and at the same time, based on the variability of its tools, it can further structure the services, datasets or information provided according to user needs. The backbone tool of the infrastructure is the Archaeological Map of the Czech Republic (AMCR). One of the objectives of the current phase is to implement a completely upgraded AMCR solution and all its components, subsequent user training, promotion and dissemination of the new tools among different user groups. Following the completed digitisation from the previous project period, the processing of digitised archives, their publication and enrichment of the data content of the infrastructure, e.g. by linking existing data, will continue. There will be activities aimed at standardising the functioning of the infrastructure in preparation for the certification of AIS CR as a trusted repository, as well as targeted involvement in the implementation of EOSC in the Czech Republic. Attention will be paid to communication and education in the user community and strengthening national and international relations with authorities involved in archaeological data management. The project will educate and disseminate good practice in data management within the archaeological community, helping it to become more competitive in the digital era, both as individuals and as a field.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LM-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 8. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  51 124 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  51 124 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč