Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

German inspirations for early landscape gardens in Bohemia: The garden in Krásný Dvůr

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00027073%3A_____%2F21%3AN0000055" target="_blank" >RIV/00027073:_____/21:N0000055 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.die-gartenkunst.de/home/index_home.php" target="_blank" >http://www.die-gartenkunst.de/home/index_home.php</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  němčina

 • Název v původním jazyce

  Deutsche Inspiration für frühe Landschaftsparks in Böhmen: Der Park in Krásný Dvůr (Schönhof bei Podersam)

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Johann Rudolph Czernin besuchte und beschrieb in seinem Reisetagebuch im ganzen zehn Gärten, die er in den deutschen Ländern aufsuchte und in allen können wir eine engere oder entferntere Inspiration verfolgen, die ihn bei der Gründung und der Anlagen seines Parks in Krásný Dvůr beeinflussen konnten. Die Tagebucheinträge sind keine Beschreibungen der einzelnen Gärten, sondern Johann Rudolph kommentiert darin nur das, was ihn im gegebenen Garten einnahm, sei es positiv oder negativ. Andererseits ist Johann Rudolfs Inspiration durch die aufgesuchten Gärten nicht geradlinig. Wie weiter oben ausführlich vorgestellt wurde, wurden in Krásný Dvůr verschiedene Motive und Ideen ausgenutzt, aber diese wurden nach den Wünschen der Parkgründer und örtlichen Bedingungen adaptiert. Johann Rudolphs Herangehen an das Anlegen des Gartens in Krásný Dvůr hatte schöpferischen Charakter, er kombinierte und adaptierte die einzelnen Motive.

 • Název v anglickém jazyce

  German inspirations for early landscape gardens in Bohemia: The garden in Krásný Dvůr

 • Popis výsledku anglicky

  The article is focused on inspiration in landscaping that Johann Rudolph Czernin gained during his Grand Tour in Germany and are documented by his travel diary. The diary proved that J. R. Czernin was deeply interested in landscaping before and during his Grand Tour, so it is highly probable that he knew also many other gardens not only gardens mentioned in his diary. He also knew actual literature, especially sets of garden graphics. He combined many sources of inspiration about landscaping and both Baroque and landscape gardens and enhanced his knowledge in his own garden in Krásný Dvůr.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GA18-07366S" target="_blank" >GA18-07366S: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2021

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Die Gartenkunst

 • ISSN

  0935-0519

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  33

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1/2021

 • Stát vydavatele periodika

  DE - Spolková republika Německo

 • Počet stran výsledku

  18

 • Strana od-do

  195–212

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus