Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Krásný Dvůr near Podbořany. One of the nicest and oldest landscape gardens in the Czech Republic

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00027073%3A_____%2F19%3AN0000089" target="_blank" >RIV/00027073:_____/19:N0000089 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.die-gartenkunst.de/home/index_home.php" target="_blank" >http://www.die-gartenkunst.de/home/index_home.php</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  němčina

 • Název v původním jazyce

  Krásný Dvůr bei Podbořany / Schönhof bei Podersam. Eine der schönsten und ältesten Landschaftsparkanlagen in Tschechien

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Der Park Krásný Dvůr / Schönhof / in Nordböhmen befindet sich am Schloss und zwar südlich und südwestlich des Zentrums von Krásný Dvůr. Er erstreckt sich auf 96 Hektar entlang des Unterlaufs der Leska, eines Baches, und dessen namenlosem rechten Zufluss. Die Ausnahmestellung von Krásný Dvůr beruht darauf, dass er einer der ältesten Landschaftsparks in den böhmischen Ländern war und bis heute verhältnismäβig gut erhalten ist, einschlieβlich einer Reihe kleinerer Bauten im Park und dass er von späteren Umbauten weitgehend verschont wurde. Der Park in Krásný Dvůr war die erste Landschaftsgestaltung seines Besitzers, des Grafen Johann Rudolph Czernin von Chudenice. Der Park entstand hauptsächlich in den beiden Jahrzehnten zwischen 1783 und 1803 unter dem Einfluss der Auslandsreisen, Erfahrungen und Kunstkenntnisse von Johann Rudolph. Krásný Dvůr diente vor allem ein Repräsentationszwecke des Adelssitzes, in dem dessen Besitzer vor allem adelige und gelehrte Besucher empfing. Deswegen wurde der Gestaltung entsprechende Sorgfalt gewidmet, er wurde sehr komplex konzipiert und die Bauten im Park bestehen überwiegend aus beständigen Materialien (Ziegel, Stein), so dass die meisten bis heute erhalten geblieben sind.

 • Název v anglickém jazyce

  Krásný Dvůr near Podbořany. One of the nicest and oldest landscape gardens in the Czech Republic

 • Popis výsledku anglicky

  The landscape garden Krásný Dvůr (Western Bohemia) lies around the manor house. The garden has 96 ha and its axes are Leska stream and other small no-name stream. The landscape garden in Krásný Dvůr is one of the oldest landscape gardens in Bohemia and it is still preserved in good state, including many follies, and it wasn´t changed seriously after its creation. The landscape garden in Krásný Dvůr was founded by count Johann Rudolph Czernin von Chudenice and it was first of his landscape gardens. The garden was built between 1783 and 1803. Johann Rudolph Czernin was inspired by his Grand Tour to the western Europe. The garden was built for representation of its creator and it was often visited by noble and intellectual visitors. Follies were built from solid materials (bricks, stones) so they are preserved nowadays.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GA18-07366S" target="_blank" >GA18-07366S: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2019

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Die Gartenkunst

 • ISSN

  0935-0519

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  31

 • Číslo periodika v rámci svazku

  2/2019

 • Stát vydavatele periodika

  DE - Spolková republika Německo

 • Počet stran výsledku

  20

 • Strana od-do

  141–160

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus