Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

„Rigorózní nebo radikální“? Křesťanství a jeho služba polis v odkazu díla Johanna Baptisty Metze

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73602668" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73602668 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://verba.ktfke.sk/data/uploads/archiv/verba-theologica-1_2020.pdf" target="_blank" >http://verba.ktfke.sk/data/uploads/archiv/verba-theologica-1_2020.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  „Rigorózní nebo radikální“? Křesťanství a jeho služba polis v odkazu díla Johanna Baptisty Metze

 • Popis výsledku v původním jazyce

  V tomto článku se zabývám přínosem pro křesťanské myšlení ze strany jednoho z nejoriginálnějších katolických teologů 2. pol. 20. stol., kterým byl nedávno zesnulý Johann Baptist Metz. Snažím se jeho myšlení popsat prostřednictvím čtyř os, které jsou stále přítomny v Metzově myšlení. V tomto směru se věnuji a) Metzově christologii a s jejím vlivem na b) Metzovu analýzu lidské historicity. Dále se věnuji c) Metzově volání po „radikalitě“ křesťanství. Tyto zmiňované linie jeho myšlení jsou relevantní pro heuristické d) promýšlení naděje (křesťansky chápané) a její aktualizaci pro budoucí křesťanskou misi ve světě a pro svět.

 • Název v anglickém jazyce

  „Rigorous or radical“? Christianity and its duty to the polis in the legacy of Johann Baptist Metz`s work.

 • Popis výsledku anglicky

  In the article I discuss the contribution to the Christian thinking by one of the most original Catholic theologians of the second half of 20th century, Johann Baptist Metz, who recently died. I am trying to highlight four main axes that are widely present in Metz`s thought. I am also trying to show how these axes have been and still are present in the Christian theology of our time. Therefore, I briefly discuss a) Metz`s Christology since it imprints itself on b) author`s debate of human historicity. I further debate c) what does mean Metz`s calling for a ‘radicality’ of Christianity. All these paths of his thought are relevant for a heuristic of d) rethinking the issue of hope and its challenges for the future Christian mission in and for the world.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60303 - Theology

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Verba Theologica

 • ISSN

  1336-1635

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  19

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1

 • Stát vydavatele periodika

  SK - Slovenská republika

 • Počet stran výsledku

  12

 • Strana od-do

  16-27

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus