Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Bubeneč s dětmi pro děti

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21450%2F17%3A00320625" target="_blank" >RIV/68407700:21450/17:00320625 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://architekturadetem.cz" target="_blank" >http://architekturadetem.cz</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Bubeneč s dětmi pro děti

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Spolek Město přátelské k dětem se zaměřuje na zkvalitnění prostředí pro děti ve městech. Našim cílem je prosazovat a vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou. Vizí projektu Bubeneč s dětmi pro děti je ukázat, jak v praxi může fungovat koncept města přátelského k dětem. Na projektu spolupracovali děti ze třech místních škol a tak bylo možné zmapovat jejich potřeby a přání v dané lokalitě. Městská část Prahy 6 Bubeneč nebyla vybrána náhodně. Jde o místo, kde je nedostatek míst pro hru dětí starších sedmi let a kde současná nabídka veřejného prostranství nevyhovuje jejich potřebám. Cílem projektu je iniciovat proměnu alespoň jednoho místa v Bubenči, které ožije a bude vyhledáváno těmi, kteří se podíleli na jeho vzniku - dětmi ve věku 7-15let.

 • Název v anglickém jazyce

  Bubeneč - with children for children

 • Popis výsledku anglicky

  The Child's Friendly City Association focuses on improving the environment for children in cities. Our goal is to promote and create conditions for the free movement of children, quality play and contact with nature. The vision of the Bubeneč project with children for children is to show how the concept of a child-friendly town can work in practice. Children from three local schools collaborated on the project to map their needs and wishes in the given location. The city part of Prague 6 Bubeneč was not chosen at random. This is a place where there is a shortage of playgrounds for children older than seven years and where the current range of public spaces does not meet their needs. The aim of the project is to initiate the transformation of at least one place in Bubeneč, which will come to life and will be searched by those who participated in it - children aged 7-15.

Klasifikace

 • Druh

  D - Stať ve sborníku

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2017

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název statě ve sborníku

  Sborník konference Architektura dětem

 • ISBN

  978-80-01-06382-8

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Počet stran výsledku

  2

 • Strana od-do

  46-47

 • Název nakladatele

  Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze

 • Místo vydání

  Praha

 • Místo konání akce

  Praha

 • Datum konání akce

  13. 10. 2017

 • Typ akce podle státní příslušnosti

  WRD - Celosvětová akce

 • Kód UT WoS článku